Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja 05-mar-2023
Data wejścia w życie 05-mar-2023

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę Stowarzyszenia Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny Dzika Ochla w Zielonej Górze z siedzibą ul. Władysława Jagiełły 81, 65-245 Zielona Góra, Polska, e-mail: dzika.ochla@gmail.com, telefon: 517 306 439 w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej ( https://dzikaochla. pl/ ). (Serwis”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj z Usługi.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Usłudze. Zmieniona Polityka zacznie obowiązywać 180 dni od daty opublikowania zmienionej Polityki w Usłudze, a dalszy dostęp lub korzystanie z Usługi po tym czasie będzie oznaczało akceptację zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY:
Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe na Twój temat:

 • Nazwa
 • E-mail
 • mobilny
 • Data urodzenia
 • Adres
 • Informacje o płatności
 • płeć
 • wiek

JAK UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE:
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych stronom trzecim bez uzyskania Twojej zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

 • Usługa reklamowa
 • Analityka
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych
 • Wymagamy, aby takie strony trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, i nie zatrzymywały ich dłużej, niż jest to wymagane do realizacji wspomnianego celu.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących celach: (1) w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, regulacjami, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym; (2) w celu egzekwowania zawartych z nami umów, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) w celu odpowiedzi na zarzuty, że korzystanie z Usługi narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta z inną firmą, Twoje dane będą jednym z aktywów przekazywanych nowemu właścicielowi.

PRZECHOWYWANIE TWOICH INFORMACJI:
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez 90 dni do 2 lat po zamknięciu konta przez użytkowników lub tak długo, jak są one potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jak wyszczególniono w niniejszej Polityce prywatności. Być może będziemy musieli przechowywać pewne informacje przez dłuższy czas, na przykład w celu prowadzenia dokumentacji/raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe informacje anonimowe i informacje zbiorcze, z których żadne nie identyfikuje użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

TWOJE PRAWA:
W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, żądania udostępnienia (przeniesienia) Twoich danych osobowych informacji innemu podmiotowi, wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych, prawo wniesienia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być właściwe na mocy obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres dzika.ochla@gmail.com. Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, że jeśli nie zezwolisz nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których poszukiwano Twoich danych.

PLIKI COOKIE ITP.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób ich używamy i jakie masz wybory w odniesieniu do tych technologii śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

BEZPIECZEŃSTWO:
Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i zastosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub nieupoważnionej zmianie Twoich informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednak biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa, a co za tym idzie, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz, a robisz to na własne ryzyko.

LINKI STRON TRZECICH I WYKORZYSTANIE TWOICH INFORMACJI:
Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy polityki prywatności ani innych praktyk stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących jakąkolwiek stronę internetową lub usługę, która może być dostępna za pośrednictwem łącza w Usłudze. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

SKARGA / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego specjalisty ds. skarg w Stowarzyszeniu Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny Dzika Ochla w Zielonej Górze z siedzibą ul. Władysława Jagiełły 81, 65-245 Zielona Góra, email: dzika.ochla@gmail.com. Zajmiemy się Twoimi wątpliwościami zgodnie z obowiązującym prawem.