Eventy

Zapraszamy do organizacji wszelkiego rodzaju eventów, festynów, pokazów, targów i innych wydarzeń o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym na naszym terenie. 

Zapraszamy do współpracy i współorganizacji!