Ceny i rezerwacje

1 godzina

 • 120 zł / 1-3 osób
 • 35 zł / osobę (pow. 4 osób) 

sauna z zapleczem na wyłączność

 • 180 zł / 1 godzina
 • 320 zł / 2 godziny

VIP-sauna 

 • sauna na wyłączność
 • leżaki z kocami 
 • napoje i drinki 
 • posiłki z restauracji lub grill 
 • indywidualna obsługa 
 • CENA: do uzgodnienia

Formularz rejestracyjny

Formularz pełni funkcję szczegółowego zapytania. W celu potwierdzenia wolnego terminu skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub meilowo. 


Podmiot zarządzający sauną: 

ABETO Jacek Pluciński i Paweł Sługocki Sp. J.
ul. Jagiełły 81, 65-245 Zielona Góra, NIP 973 108 45 07

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY FIŃSKIEJ
„Dzika Ochla”

 1. Dzika Ochla określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z sauny fińskiej.
 2. Integralną częścią niniejszego regulaminu są „Wskazania i przeciwwskazania do korzystania
  z sauny”.
 3. Każdy uczestnik korzystający z sauny zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania
  niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach porządkowych, poszanowania mienia, pozostawiania rzeczy i przedmiotów
  wartościowych, zasad korzystania z sauny, mają zastosowanie postanowienia zawarte
  w ogólnym Regulaminie Dzikiej Ochli.
 5. Dzika Ochla nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne związane z korzystaniem z sauny.
 6. Sauna fińska dostępna jest wyłącznie w godzinach otwarcia Obiektu.
 7. Obsługą sauny zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy Dzikiej Ochli.
 8. Ilość osób mogących przebywać w saunie fińskiej jest ściśle określona i wynosi maksymalnie
  8 osób.
 9. O możliwości skorzystania z sauny decyduje obsługa Dzikiej Ochli, przyjmując w pierwszej kolejności osoby z dokonaną wcześniej rezerwacją. 
 10. Przed skorzystaniem z sauny należy obowiązkowo zapoznać się z wskazaniami
  i przeciwwskazaniami do korzystania z sauny.
 11. Czas przebywania w saunie nie jest ograniczony, zaleca się stosowanie do zasad
  korzystania z sauny zawartych w niniejszym Regulaminie.
 12. Korzystający bierze pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia i konsekwencje po
  pobycie w saunie.
 13. Zaleca się, aby w saunie przebywały jednocześnie min. 2 osoby.
 14. Sauna jest w pełni koedukacyjna.
 15. W przypadku stwierdzenia nie stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, pracownicy Dzikiej Ochli mogą zakazać czasowego korzystania z sauny.
 16. Za egzekwowanie i przestrzeganie regulaminu sauny odpowiadają pracownicy Dzikiej Ochli.
 17. Dzika Ochla zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Właściciel Dzikiej Ochli.

Zasady korzystania z sauny, tarasu relaksacyjnego oraz pomostu:

 1. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty (mogą być przyczyną
  poparzeń) oraz szkła kontaktowe i okulary. Wraz z odzieżą schować w szafkach szatni.
 2. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed skorzystaniem z sauny dokładnie umyć całe ciało, a następnie dobrze wysuszyć. Sucha skóra szybciej wydala pot.
 3. W czasie przebywania w saunie nie zaleca się smarowania ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni, która wydala pot.
 4. Każda osoba powinna posiadać własny ręcznik oraz środki do mycia ciała.
 5. Do sauny należy wchodzić bez odzieży i obuwia, w miarę możliwości nago (w okryciu ręcznikiem) lub nieuciskającym stroju kąpielowym
 6. Etapy korzystania z sauny: pobyt w saunie 8-12 minut, schłodzenie zimną wodą, odpoczynek
  około 15 minut w pomieszczeniu szatni lub na tarasie relaksu po czym ponawiać cykle.
 7. Sugeruje się aby osoby początkujące stosowały na początku jeden cykl. Natomiast osoby przyzwyczajone stosują dwa do czterech cykli, przy czym przebywanie w saunie podczas kolejnych cykli nie powinno być dłuższe niż 10 minut.
 8. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej,
  wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z
  opuszczonymi nogami.
 9. Po saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach
  (około 0,5 – 1 l ) wód mineralnych lub soków.
 10. W trakcie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 11.  Nie należy korzystać z sauny bezpośrednio po obfitym posiłku.
 12. Wszelkie pogorszenia samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Dzikiej Ochli i natychmiast przerwać sesję.
 13. Drzwi do sauny otwierać jak najkrócej, tylko na czas wejścia lub wyjścia (dłuższe otwarcie
  wychładza wnętrze).
 14. Korzystający z sauny i tarasu relaksacyjnego zobowiązani są do poruszania się między
  pomieszczeniami wyłącznie w ręczniku lub szlafroku oraz klapkach.W SAUNIE ZABRANIA SIĘ:
 15. Polewania pieca i kamieni gwałtownym strumieniem wody – powoduje to zalanie grzałek i zwarcie instalacji elektrycznej.
 16. Wykonywania zabiegów kosmetycznych.
 17. Wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu.
 18. Dotykania i manipulowania przy grzewczych urządzeniach elektrycznych.
 19. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, używek, własnego jedzenia oraz napojów.
 20. Zachowania uznanego za nieprzyzwoite lub publicznie obraźliwe